Glädjande testresultat vid utvärdering av mangannodulernas innehåll

November 13, 2022

Glädjande testresultat vid utvärdering av mangannodulernas innehåll

Testresultaten visar att den järn- och manganoxid som mangannodulerna består av till över 50 % reducerades till rena metaller i den unika process som använts. Järnet reducerades till en renhetsgrad på cirka 99,5 till 99, 8 procent, vilket är renare än vad som normalt levereras från olika järnbruk. Manganets renhetsgrad kvarstår att utvärdera i sin helhet, men i nuläget tyder testresultaten på att manganets renhetsgrad motsvarar järnets. En effekt av den unika framtagningsprocessen är att järnet blir magnetiskt och därmed enklare att urskilja från de andra 26 metallerna i mangannodulerna.

LADDA NER PDF