En mjuk uppsugningsteknik

February 21, 2019

 Mjuk uppsugningsteknik

Metoden för upptagning av mangannodulerna sker med hjälp av en mjuk uppsugningsmetod.

Tryckluft släpps ut under vattnet genom en sugledning varvid sug erhålls.

Verksamheten ämnar dock i första hand använda air-lift teknik.

En eller flera sugledningar kommer att löpa från produktionsplattformen på ytan ned till botten. Vid slutet av sugledningen återfinns ett sugmunstycke. Sugmunstycket är omkring tio meter brett och produktionsplattformen kommer således att vara utrustad med upp till fyramunstycken, fördelat på lika många sugledningar, och kan därmed erhålla en sugbredd på maximalt 40 meter.

Munstycket är konstruerat så att dess höjd överbotten regleras med hjälp av vinschar som är monterade på produktionsplattformen. På munstyckets ytterkanter återfinns skidor sommöjliggör att munstycket inte kommer för nära botten och därmed minskar åverkan på havsbotten.

Hur munstycket fungerar.

Optimal höjd över botten för munstyckets insugskanaler är cirka 10 till 20 cm. Mjuka borstar kan omgärda insugskanalerna på munstycket för att mota bort eventuell fisk.

Dess höjd över botten regleras med hjälp av vinschar.

Optimal höjd över botten för munstyckets insugskanaler är cirka 10 till 20 cm. Mjuka borstar kan omgärda insugskanalerna på munstycket för att mota bort eventuell fisk. Vattenspolning kan göras framför munstycket för att minska halten icke önskvärt sediment som sugs upp tillsammans med nodulerna. Sedimentet virvlar då upp och munstycket kan passera under sedimentmolnet. Sugkraften i sugmunstycket avtar mycket drastiskt då optimalt avstånd från insugskanalerna överstigs. När munstycket passerar överbotten lyfter nodulerna på grund av sin volym och sugs därmed in i insugskanalen.

Närmunstycket passerar över botten lyfter nodulerna på grund av sin volym och sugs därmed in i insugskanalen.

LADDA NER PDF