Q&A

February 21, 2019

Vad betyder det att skörda?

Den planerade skördningen av mangannodulerna i Bottenviken sker med hjälp av en miljövänligt skonsam metod kallad air-liftteknik, vilket innebär att nodulerna sugs upp från botten genom ett rör som löper från botten upp till en produktionsplattform belägen på ytan.

Hur gynnar vår teknik de syrefattiga bottnarna i Östersjön?

Det återförda vattnet syresätta genom exponering av luft vilket i sin tur kommer att syresätta havsbotten.

Efter uppsugningen med hjälp av air-lifttekniken urskiljs sedimentet uppe vid ytan, därefter återförs vattnet genom en returledning till botten och släpps ut ett antal meter bakom airliftens munstycke. Det återförda vattnet har därmed syresatts genom exponering av luft vilket i sin tur kommer att syresätta havsbotten.

Vad kan vi göra med mangannodulerna?

Nodulerna förs till lämpliga hamnar längs norrlandskusten där nodulerna omhändertas av mottagande part. Behovet är stort av olika mineraler!

  • Mangannodulerna kan anrikas av företag i Sverige
  • Elektrifieringen av samhället kräver stora mängder nya mineraler.

Vad kan vi göra med Östersjöns sediment?

Biogas, vätgas, grönt kol, gödningsmedel, marktäckningsmaterial, tillsats i betong och mycket mer.

Efter att toppsedimentet har förts i land finns möjligheter att röta det till bland annat biogas och vätgas.

Hur påverkas den marina miljön av skördningen?

Området består av lågenergibotten med ringa organiskt sediment och djurliv.

Området för upptagning av noduler är ett så kallat transportområde med transportbotten, vilket innebär att spåren förväntas återställas genom naturliga sedimentförflyttningar och ackumulation.

Området består av lågenergibotten med ringa organiskt sediment och djurliv. De primära konsekvenerna bedöms bestå av lokal partikelspridning och temporär grumling.

Vilka effekter får upptagningen av toppsediment i Östersjön?

·     Vi medverkar till att förbättra miljön i Östersjön genom att minska ytan med syrefattig havsbotten.

·     Fiskbeståndet får en chans att återhämta sig.

·     Verksamheten är branschskapande och skapar arbeten.

·     Projektet bidrar till att Sveriges framtida behov av biogas, vätgas och mineraler kan tillgodoses.

·     Vi skapar en svensk offshore-bransch och kan bidra med kunskap och resurser till liknande projekt.

·     Vi bidrar till en cirkulär grön ekonomi och tillför ingen ny belastning för miljön.

Vilka effekter får skördningen av mangannoduler?

·     Vi bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

·     Ger tillgång till nödvändiga mineraler för elektrifiering av samhället.

·     Genererar arbetstillfällen.

·     Gynnar och främjar företagande.

·     Vi skapar en ny svensk offshore-bransch.

LADDA NER PDF