Projekt Östersjön
beskrivning
Upptagning av syreförbrukande toppsediment vilket möjliggör syresättning av havsbotten.
När
Under utveckling.
plats
Östersjön
Vi tar upp stora volymer toppsediment och möjliggör därmed syresättningen av den syrefattiga havsbottnen. På längre sikt skapar vi därmed förutsättningar för Östersjöns återhämtning.

Sedimentet avskiljs i en processanläggning ombord på en produktionsplattform och det syresatta returvattnet återförs i en returledning till havsbotten. Processanläggningen kan ta upp omkring 20 000 ton sediment och återföra omkring 500 000 kubikmeter syresatt vatten till botten per dygn. Den upptagna volymerna förs över till ett transportfartyg för avlastning i hamn.

Sedimenten förs därefter till en rötkammare där biomassan omvandlas till biogas. Ett ton rötbar sediment beräknas till cirka 20–25 kubikmeter biogas vilket i en förlängning kan förädlas till omkring 40 kubikmeter vätgas i en process som kräver långt mindre elektricitet än en framställning av vätgas från vatten. Det kvarvarande sedimentet innehåller bland annat fosfor och kan därför med fördel användas som gödningsmedel till vissa grödor, som marktäckningsmaterial och skogsbruk. Materialet kan dessutom förädlas till exempelvis grönt kol vid tillverkning av fossilfritt stål. En ytterligare biprodukt är silt som kan användas som tillsats i betong för högre hållfasthet.
Modell av ekipage för skördning av bottensediment.
Sedimentet förs i land, förädlas och har därefter många användningsområden: markfyllnadsmaterial, gödningsmedel, vätgas och till skogsvård.