Vår teknologi
beskrivning
Vi använder oss av en mjuk uppsugningsmetod, kallad air-lift teknik.
var
Bottenviken och Östersjön.
varför
Air-lift tekniken medför liten miljöpåverkan och möjliggör syresättning av vattnet.
Metoden för upptagning sker med hjälp av en mjuk uppsugningsmetod, kallad air-lift teknik. Det innebär att det uppsugna materialet inte utsätts för mekanisk åverkan eftersom det inte passerar genom något pumphjul. Tryckluft släpps ut under vattnet i sugledning varvid sug erhålls (air-lift teknik).

En eller flera sugledningar kommer att löpa från produktionsplattformen på ytan ned till botten. Vid slutet av sugledningen återfinns ett sugmunstycke. Tekniken möjliggör att munstycket kan regleras till optimal höjd över havsbotten därmed minskas påverkan. När munstycket passerar lyfter nodulerna från botten och sugs in i munstycket. Det syresatta vattnet återförs till havsbotten via en rejektledning.
Uppsugningen av noduler och bottensediment sker med hjälp av tryckluft.
Sedimentet förs i land, förädlas och har därefter många användningsområden: marktäckningsmaterial, gödningsmedel, vätgas och till skogsvård.