Vi skapar förutsättningar för Östersjöns återhämtning
Vi erbjuder en lösning som kan tillgodose en stor del av Sveriges framtida behov av biogas, vätgas, grönt kol och mineraler samtidigt som det gynnar vårt innanhav. Vi skapar en grön off-shore bransch i en framtida grön ekonomi.
i samverkan med
varför vi gör det

Vi måste agera nu!

Åtgärder måste vidtas snarast för att syresätta vårt innanhav. De senaste siffrorna enligt SMHI visar att utbredningen av syrefattiga bottnar ökar för varje år.

Läs mer
Ritad illustration av utropstecken i en pratbubbla som sticker upp ur havet.
Ritad illustration av fartyg i havet.
vad vi gör

Grön energi

Vi tar upp de syrefria bottenmassorna i Östersjön som omvandlas till exempelvis biogas, vätgas, grönt kol, marktäckningsmaterial, gödningsmedel etc.

Läs mer
hur vi gör

Innovativ teknik

Metoden för upptagning sker med hjälp av en mjuk uppsugningsmetodallad air-lift teknik. 

Läs mer
Ritad illustration av ett fartyg som arbetar med skörning under vattenytan.
nyheter och pressmeddelanden kommer att fyllas på efterhand

Publikationer, nyheter och press

Film om Scandinavian Ocean Minerals
Nov 29, 2022

Kort introduktionsfilm om vår verksamhet.

Scandinavian Ocean Minerals uppmärksammas i SVT
Nov 28, 2022

Vd Peter Lindberg berättar om vår verksamhet för SVT som följde med på R/V Bothinas Surveyors undersökning i Bottenviken. Se reportaget på SVT.