Vi skapar förutsättningar för Östersjöns återhämtning
Vi erbjuder en lösning som kan tillgodose en stor del av Sveriges framtida behov av biogas, vätgas, grönt kol och mineraler samtidigt som det gynnar vårt innanhav. Vi skapar en grön off-shore bransch i en framtida grön ekonomi.
i samverkan med
varför vi gör det

Vi måste agera nu!

Åtgärder måste vidtas snarast för att syresätta vårt innanhav. De senaste siffrorna enligt SMHI visar att utbredningen av syrefattiga bottnar ökar för varje år.

Läs mer
Ritad illustration av utropstecken i en pratbubbla som sticker upp ur havet.
Ritad illustration av fartyg i havet.
vad vi gör

Grön energi

Vi tar upp de syrefria bottenmassorna i Östersjön som omvandlas till exempelvis biogas, vätgas, grönt kol, marktäckningsmaterial, gödningsmedel etc.

Läs mer
hur vi gör

Innovativ teknik

Metoden för upptagning sker med hjälp av en mjuk uppsugningsmetodallad air-lift teknik. 

Läs mer
Ritad illustration av ett fartyg som arbetar med skörning under vattenytan.
nyheter och pressmeddelanden kommer att fyllas på efterhand

Publikationer, nyheter och press

Möte med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Aug 30, 2022

Den 25 augusti 2022 presenterades våra verksamhetsidéer för näringsministern av VD Peter Lindberg och Bengt Simonsson, forsknings och metodansvarig. Vi är mycket glada för näringsministerns intresse och engagemang och önskan om vidare kontakt.

R/V Bothnia Surveyor i hamn
Jun 15, 2022

R/V Bothnia Surveyor i hamn i Härnösand! Den 21 maj 2022 i samband med Marinen 500 år hölls högtidlig namnbytesceremoni. Marinens präst Cristina Grönroos höll i ceremonin och marinchef Ewa Skoog Haslum hedrade oss med sin närvaro. Vi tackar förra ägaren Göteborgs Universitet för alla kunskap och gemenskap fartyget bidragit till för såväl studenter, forskare som oceanografin.

Samrådsunderlag
Apr 26, 2021

SOM AB avser att utvinna mangannoduler på Östersjöns havsbotten på kontinentalsockeln. Verksamheten avser att ansöka om tillstånd för upptagning av mangannoduler.