top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Det finns fyra övergripande trender som påverkar samhället:

Klimatutmaningen är den centrala för vår värld, med ett starkt globalt engagemang för att hitta och stödja lösningar – vilket blir tydligt när många verksamheter engagerar sig i FN:s globala målarbete. En central faktor för att nå målen är elektrifieringen av samhället som är den andra makrotrenden. Den tredje trenden är det förändrade geopolitiska läget som innebär att EU och Sverige behöver bli mer självförsörjande avseende innovationskritiska mineraler för att inte vara beroende av auktoritära stater. Den fjärde trenden är den gröna industriella revolutionen som innebär en övergång till en cirkulär och hållbar ekonomi och tillväxt.

 

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, ökad sjöfart och utsläpp av miljögifter har förvandlat Östersjön till ett hav i kris. En lösning för att nå FN:s globala mål är

elektrifieringen av samhället vilket innebär att fossila bränslen behöver fasas ut för att begränsa klimatförändringarna. Elektrifieringen av transportsektorn pågår och 99 procent av råvarorna till batterierna kommer, enligt EU-kommissionen, från länder utanför Europa.

 

På grund av den massiva efterfrågan på råvaror till bland annat batterier och halvledare har försörjningskedjan utmanats, vilket inneburit ett geopolitiskt skifte från ömsesidigt beroende till självförsörjning. Att vara beroende av andra länder, inte minst auktoritära stater, har ifrågasatts och lett till initiativ där man letar efter alternativa lösningar för att få tillgång till nödvändiga resurser och teknologier.

 

Över 90 procent av de innovationskritiska mineraler som EU importerar kommer från länder utanför Europa. Exempelvis dominerar Kina handeln med kisel. Den gröna omställningen riskerar att göra Europa lika beroende av mineraler från utomeuropeiska länder som av gas från Ryssland. EU har identifierat problemet och arbetar nu med ”lagen om kritiska råvaror” för att möjliggöra utvinning av viktiga resurser i Europa.

 

Den pågående gröna industriella revolutionen är särskilt tydlig i Norrland. Enligt handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten uppgår de planerade investeringarna till över 1 000 miljarder kronor, vilket skulle skapa mellan 25 000 och 100 000 nya jobb.

Trender som påverkar samhället.

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page