top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Organisation

Styrelse

Peter Lindberg

Peter Lindberg
VD

 • VD

 • Projektledare Bottenviken

 • Professionell dykare

 • Internationell erfarenhet av marint bärgningsarbete och offshoreindustrin

Robert Venema

Robert Venema
R&D

 • Teknik- och metodchef

 • Oceanograf och professionell dykare

 • 30 års erfarenhet av internationellt marint arbete och offshore-industrin

Bengt Simonsson

Bengt Simonsson
R&D/PM

 • Forskningschef

 • Projektledare Östersjön

 • Forskning inom eutrofiering

 • Tidigare vd, Techmarket Sverige

Birgitta Birkenfalk
Kommunikationsansvarig

 • Konsult i ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

Carl Ljung

Carl Ljung
Ekonomiansvarig

 • Fartygsansvarig

 • Ekonomi och administration

 • Erfarenhet från logistik- och transportsektorn

Knut Pedersen

Knut Pedersen
Ordförande

 • Erfaren från finanssektorn

 • VD och koncernchef Catella AB (publ)

 • VD på ABG Sundal Collier AB

 • Flera styrelseuppdrag

Sven Ljung

Sven Ljung

 • Grundare, ägare och VD för Carmatic AB

 • Grundare och huvudägare av SOM AB

Fredrik Eide

Fredrik Eide

 • Representant GC Rieber

 • Erfaren av strategisk utveckling inom energi-, kemi-, stål-, jordbruks- och livsmedelsindustrin

Marcus Holmstrand

Marcus Holmstrand

 • CFO och investeringskompetens

 • CFO Catella AB (publ)

 • Flera styrelseuppdrag

 • Haldex AB (publ) och SCA AB (publ)

Joakim Künstlicher

Joakim Künstlicher

 • Erfaren inom institutionell försäljning, affärsutveckling, kapitalmarknader och investeringar

 • Tidigare arbetsplatser i urval: Nordea, UBS, Catella AB (publ) och ABG Sundal Collier

Bengt Simonsson

Bengt Simonsson
 

Peter Lindberg
VD

 • VD

 • Projektledare Bottenviken

 • Professionell dykare

 • Internationell erfarenhet av marint bärgningsarbete och offshoreindustrin

Robert Venema
R&D

 • Teknik- och metodchef

 • Oceanograf och professionell dykare

 • 30 års erfarenhet av internationellt marint arbete och offshore-industrin

Sven Ljung

 • Grundare, ägare och VD för Carmatic AB

 • Grundare och huvudägare av SOM AB

Fredrik Eide

 • Representant GC Rieber

 • Erfaren av strategisk utveckling inom energi-, kemi-, stål-, jordbruks- och livsmedelsindustrin

Marcus Holmstrand

 • CFO och investeringskompetens

 • CFO Catella AB (publ)

 • Flera styrelseuppdrag

 • Haldex AB (publ) och SCA AB (publ)

Joakim Künstlicher

 • Erfaren inom institutionell försäljning, affärsutveckling, kapitalmarknader och investeringar

 • Tidigare arbetsplatser i urval: Nordea, UBS, Catella AB (publ) och ABG Sundal Collier

Carl Ljung

 • Bachelor of Economics

 • Logistics and transportation sector

Bengt Simonsson
 

Knut Pedersen
Ordförande

 • Erfaren från finanssektorn

 • VD och koncernchef Catella AB (publ)

 • VD på ABG Sundal Collier AB

 • Flera styrelseuppdrag

Styrelse

Carl Ljung

 • Bachelor of Economics

 • Logistics and transportation sector

Birgitta Birkenfalk
Kommunikations-ansvarig

 • Kommunikationsansvarig.

 • Konsult i ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

Carl Ljung
Ekonomiansvarig

 • Fartygsansvarig

 • Ekonomi och administration

 • Erfarenhet från logistik- och transportsektorn

Birgitta Birkenfalk
Kommunikationsansvarig

 • Konsult i ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

Bengt Simonsson
R&D/PM

 • Forskningschef

 • Projektledare Östersjön

 • Forskning inom eutrofiering

 • Tidigare vd, Techmarket Sverige

Carl Ljung
Ekonomiansvarig

 • Fartygsansvarig

 • Ekonomi och administration

 • Erfarenhet från logistik- och transportsektorn

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page