top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Undersökningsarbete påbörjat i Bottenviken av Scandinavian Ocean Minerals

Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) meddelar att första delen av det

omfattande undersökningsarbetet av Bottenviken är genomfört.
 

I juli beviljade Näringsdepartementet undersökningstillstånd för två havsområden i Bottenviken. Det innebär att Scandinavian Ocean Minerals undersöker möjligheterna för en skonsam upptagning s.k. skördning av mangannoduler på ett hållbart och miljövänligt sätt. Syftet med upptagningen av mangannoduler är att öka Sveriges och Europas självförsörjningsgrad avseende innovationskritiska mineraler som behövs för framställning av batterier och halvledare. Den banbrytande tekniken som planeras för upptagningen av mangannoduler har dessutom potentialen att rädda och bevara Östersjöns unika ekosystem.
 

– Vi är glada över att kunna inleda detta viktiga arbete för att utforska Bottenviken och dess resurspotential, säger vd Peter Lindberg.

Genom att använda avancerad sjömätningsteknik och bottenkartering kan vi få en djupare förståelse för området och dess möjligheter för hållbar skördning av mangannoduler. Sjömätningsföretaget Clinton Marine Survey har anlitats för att göra mätningar av Bottenvikens topografi, dvs. vattendjup och havsbottens utformning och höjdskillnader. Under våren 2024 kommer Scandinavian Ocean Minerals att fortsätta undersökningsarbetet genom att botten- och vattenprovtagningar genomförs med hjälp av det egna undersökningsfartyget R/V Bothnia Surveyor. Scandinavian Ocean Minerals ser fram emot att dela undersökningsresultatet och fortsätta arbetet med att säkra en hållbar upptagning av innovationskritiska mineraler. Resultatet från undersökningsarbetet kommer att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som skall ingå i ansökan om utvinning som kommer att lämnas till regeringen.

Peter Lindberg, vd SOM AB
peter.lindberg@som-ab.se, +46(0)73-617 95 20
 

Peter Lindberg, Vd för Scandinavian Ocean Minerals

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page