top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Grön energi i Östersjön

Östersjöns tillstånd är kritiskt eftersom de syrefattiga bottnarna växer för varje år. Scandinavian Ocean Minerals upptagningsteknik avlägsnar syreförbrukande bottensediment och organiskt material och syresätter samtidigt havsbotten, vilket skapar förutsättningar för Östersjöns återhämtning.

 

Bottensedimentet kan raffineras till biogas, vätgas eller omvandlas till grönt kol. Dessutom innehåller sedimentet cirka 20 procent kisel som används till solceller, halvledare och batterier.

Scandinavian Ocean Minerals teknik skapar ett levande Östersjön.
Sedimentets användningsområdet.

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page