top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

2013

Milstolpar

 • Kunskapsinhämtning, idéprocess, processutvärdering och tester påbörjas för mangannoduler

2014

2018

 • Praktiska tester med upptagning av bottensediment i Östersjön.

2022

2020

 • Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) etableras

 • Arbete med tillståndsansökan påbörjas

 • Kontakt etableras med potentiella partners

 • SOM AB presenterar ett förslag för den svenska regeringen om hur man kan förhindra bottendöden i Östersjön

 • Manganfyndigheterna verifieras genom en expedition

2021

 • Avsiktsförklaring (LOI) med LKAB om utveckling av processteknik, infrastruktur och mottagning av mineraler

 • Samarbete med Vattenfall och SSAB kring Östersjöprojektet

 • Undersökningsfartyget R/V Botnia Surveyor förvärvas

 • Ansökan om undersökningstillstånd skickas till Klimat- och näringsdepartementet som remitterar ärendet till ansvarig myndighet, dvs. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

 • SGU rekommenderar regeringen att godkänna SOM ABs undersökningstillstånd

 • Framgångsrikt test genomförs med en unik metod för att utvinna rent järn och mangan från nodulerna

 • Verksamheten presenteras för näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

 • Ej tillståndspliktig provtagning genomförs i Bottenviken

2023

 • Undersökningstillstånd beviljat av regeringen i juli

 • Sjömätning genomförs under oktober

 • Finansieringsprocess intensifieras

2024

 • April-maj: Undersökningar startar i Bottenviken

 • Sept: Undersökningarna avslutas

 • Sept-dec: MKB sammanställs för Bottenviken

 • Parallellt pågår arbete och tillståndsprocess för undersökning för Östersjöprojektet

2025

 • Jan-Mar: Tillståndsansökan med MKB som bilaga skickas till regeringen

 • Okt-Dec: Möjligt besked från regeringen

 • Projekten i Bottenviken och Östersjön sammanförs

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page