top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Milstolpar

2013

 • Kunskapsinhämtning, idéprocess, processutvärdering och tester påbörjas för

 • mangannoduler

2014

 • Praktiska tester med upptagning av bottensediment i Östersjön

2018

 • Projekten i Bottenviken och Östersjön sammanförs

2020

 • Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) etableras

 • Arbete med tillståndsansökan påbörjas

 • Kontakt etableras med potentiella partners

 • SOM AB presenterar ett förslag för den svenska regeringen om hur man kan förhindra bottendöden i Östersjön

 • Manganfyndigheterna verifieras genom en expedition

2021

 • Avsiktsförklaring (LOI) med LKAB om utveckling av processteknik, infrastruktur och mottagning av mineraler

 • Samarbete med Vattenfall och SSAB kring Östersjöprojektet

 • Undersökningsfartyget R/V Botnia Surveyor förvärvas

 • Ansökan om undersökningstillstånd skickas till Klimat- och näringsdepartementet som remitterar ärendet till ansvarig myndighet, dvs. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2022

 • SGU rekommenderar regeringen att godkänna SOM ABs undersökningstillstånd

 • Framgångsrikt test genomförs med en unik metod för att utvinna rent järn och mangan från nodulerna

 • Verksamheten presenteras för näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

 • Ej tillståndspliktig provtagning genomförs i Bottenviken

Planerade milstoplar

 • Undersökningar om miljöpåverkan i Bottenviken

 • Slutförande av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för Bottenviken

 • Parallellt arbete med Östersjöprojektet

 • Ansökan om utvinningstillstånd av noduler lämnas till regeringen (Q2 2024)

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page