top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Nyheter


27 nov, 2022

TV-inslag om Scandinavian Ocean Minerals

SVT följde med Scandinavian Ocean Minerals under en av våra undersökningar.
Se inslaget här >

24 april, 2023

Intervju i Studio Ett

Vår VD Peter Lindberg i en intervju om hur Scandinavian Ocean Minerals teknik skiljer sig från deep sea mining, som vi ibland felaktigt blandas ihop med. Lyssna på samtalet, där även Staffan Danielsson, kansliråd på Klimat- och näringslivsdepartementet och Tom Arnbom, havsexpert på Världsnaturfonden WWF, deltar.

Lyssna på inslaget här >

13 nov, 2022

Undersökningen startar i Bottenviken

En undersökning av havsbotten i Bottenviken påbörjas från och med idag. Under november 2022 kommer SOM att ta prover på sediment och filma havsbotten. Kartläggningen ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen inför den kommande tillståndsansökan till regeringen.

17 sept, 2022

Positiva testresultat

SOM har genomfört tester med positivt utfall som visar att över 50 procent av järn- och manganoxiden som mangannodulerna består av reducerades till rena metaller i vår unika process. Järnet reducerades till en renhetsgrad av cirka 99,5 till 99,8 procent.

25 aug, 2022

Möte med Sveriges närings- och handelsminister

Scandinavian Ocean Minerals fick möjlighet att presentera verksamheten för näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

21 maj, 2022

R/V Bothnia Surveyor

Undersökningsfartyget R/V Bothnia Surveyor förvärvas.


11 jan, 2022
 

SOM i Dagens Industri

Artikel om Scandinavian Ocean Minerals i Dagens Industri.
Läs artikeln här > 

14 dec, 2021

Ansökan om undersökningstillstånd

Den 26 november lämnades ansökan om undersökningstillstånd i Bottenviken in till den svenska regeringen.
Läs dokumentet här >

26 april, 2021

Samrådsutlåtande

SOM AB har genomfört en samrådsprocess med berörda myndigheter.
Läs dokumentet här >


27 nov, 2022
 

TV-inslag om Scandinavian Ocean Minerals

SVT följde med Scandinavian Ocean Minerals under en av våra undersökningar.
Se inslaget här >

 

12 juli, 2023
Scandinavian Ocean Minerals får grönt ljus att undersöka mineralfyndet i Bottenviken

Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) har beviljats undersökningstillstånd av Näringsdepartementet. Bakgrunden till tillståndet är den mineralfyndighet som lokaliserats på havsbotten i Bottenviken.
­– Tillståndet ger oss möjlighet att ta nästa steg i vår vision att skapa förutsättningar för ett fossilfritt samhälle, säger Peter Lindberg, VD.

Läs pressmeddelandet här >

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page