top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Nyheter

1 dec, 2023

Första delen av undersökningsarbetet i Bottenviken genomfört

– Vi är glada över att kunna inleda detta viktiga arbete för att utforska Bottenviken

och dess resurspotential, säger vd Peter Lindberg.

Läs pressmeddelandet här >

5 april, 2024

KTH går till botten med pH-värdet

På Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har man inlett ett test som går ut på att mäta vid vilket pH-värde nodulerna på havsbotten börjar lösa upp sig.

Läs mer här >

14 dec, 2021

Ansökan om undersökningstillstånd

Den 26 november lämnades ansökan om undersökningstillstånd i Bottenviken in till den svenska regeringen.
Läs dokumentet här >

27 nov, 2022
 

SVT följde med Scandinavian Ocean Minerals under en av våra undersökningar.
Se inslaget här >

TV-inslag om Scandinavian Ocean Minerals

26 april, 2021

Samrådsutlåtande

SOM AB har genomfört en samrådsprocess med berörda myndigheter.
Läs dokumentet här >

13 nov, 2022

Undersökningen startar
i Bottenviken

En undersökning av havsbotten i Bottenviken påbörjas från och med idag. Under november 2022 kommer SOM att ta prover på sediment och filma havsbotten. Kartläggningen ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen inför den kommande tillståndsansökan till regeringen.

15 juli, 2023

Scandinavian Ocean Minerals får grönt ljus att undersöka mineralfyndet i Bottenviken

Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) har beviljats undersökningstillstånd av Näringsdepartementet. Bakgrunden till tillståndet är den mineralfyndighet som lok aliserats på havsbotten i Bottenviken.
­– Tillståndet ger oss möjlighet att ta nästa steg i vår vision att skapa förutsättningar för ett fossilfritt samhälle, säger Peter Lindberg, VD.

Läs pressmeddelandet här >

11 jan, 2022

Scandinavian Ocean Minerals i Dagens industri

Artikel om Scandinavian Ocean Minerals i Dagens industri.

Läs artikeln här >

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page