top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Om oss


Scandinavian Ocean Minerals uppdrag är att möta industrins behov av grön omställning genom att tillhandahålla resurser från havsbotten. Vår ambition är att skörda mineralrika noduler i Bottenviken och i Östersjön planeras upptagning av bottensediment. Östersjöprojektet motverkar övergödningen genom att havsbotten syresätts. Den sammantagna effekten av projekten är positiv för havsmiljön.

 

Så här går det till:
 

Så skördar Scandinavian Ocean Minerals mineraler från havsbotten.

1.

På havsbotten i Bottenviken ligger mineralrika noduler, runda små stenformationer. På Östersjöns havsbotten finns syrefritt bottensediment som består av organiskt material.

2.

Med en skonsam upptagningsteknik skördas mineraler och bottensediment.

3.

Ombord på fartyget filtreras noduler och bottensedimentet.

4.

Vatten och material som inte ska användas returneras till botten, som då syresätts.

5.

Noduler och sediment transporteras till land där bland annat mangan, järn, kisel (som används till batterier, solceller och halvledare) utvinns. Bottensediment omvandlas till biogas, vätgas och grönt kol (som bland annat kan användas vid framställning av fossilfritt stål).

bottom of page