top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga
4 trender som gör oss relevanta


Scandinavian Ocean Minerals uppdrag är att möta industrins behov av grön omställning genom att tillhandahålla resurser från havsbotten. Vår ambition är att skörda mineralrika noduler i Bottenviken och i Östersjön planeras upptagning av bottensediment. Östersjöprojektet motverkar övergödningen genom att havsbotten syresätts. Den sammantagna effekten av projekten är positiv för havsmiljön.

 

Så här går det till:
 

Om oss

Klimatutmaningen är den centrala för vår värld, med ett starkt globalt engagemang för att hitta och stödja lösningar – vilket blir tydligt när många verksamheter engagerar sig i FN:s globala målarbete. En central faktor för att nå målen är elektrifieringen av samhället som är den andra makrotrenden. Den tredje trenden är det förändrade geopolitiska läget som innebär att EU och Sverige behöver bli mer självförsörjande avseende innovationskritiska mineraler för att inte vara beroende av auktoritära stater. Den fjärde trenden är den gröna industriella revolutionen som innebär en övergång till en cirkulär och hållbar ekonomi och tillväxt.

 

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, ökad sjöfart och utsläpp av miljögifter har förvandlat Östersjön till ett hav i kris. En lösning för att nå FN:s globala mål är

elektrifieringen av samhället vilket innebär att fossila bränslen behöver fasas ut för att begränsa klimatförändringarna. Elektrifieringen av transportsektorn pågår och 99 procent av råvarorna till batterierna kommer, enligt EU-kommissionen, från länder utanför Europa.

 

På grund av den massiva efterfrågan på råvaror till bland annat batterier och halvledare har försörjningskedjan utmanats, vilket inneburit ett geopolitiskt skifte från ömsesidigt beroende till självförsörjning. Att vara beroende av andra länder, inte minst auktoritära stater, har ifrågasatts och lett till initiativ där man letar efter alternativa lösningar för att få tillgång till nödvändiga resurser och teknologier.

 

Över 90 procent av de innovationskritiska mineraler som EU importerar kommer från länder utanför Europa. Exempelvis dominerar Kina handeln med kisel. Den gröna omställningen riskerar att göra Europa lika beroende av mineraler från utomeuropeiska länder som av gas från Ryssland. EU har identifierat problemet och arbetar nu med ”lagen om kritiska råvaror” för att möjliggöra utvinning av viktiga resurser i Europa.

 

Den pågående gröna industriella revolutionen är särskilt tydlig i Norrland. Enligt handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten uppgår de planerade investeringarna till över 1 000 miljarder kronor, vilket skulle skapa mellan 25 000 och 100 000 nya jobb.

Klimatutmaningen är den centrala för vår värld, med ett starkt globalt engagemang för att hitta och stödja lösningar – vilket blir tydligt när många verksamheter engagerar sig i FN:s globala målarbete. En central faktor för att nå målen är elektrifieringen av samhället som är den andra makrotrenden. Den tredje trenden är det förändrade geopolitiska läget som innebär att EU och Sverige behöver bli mer självförsörjande avseende innovationskritiska mineraler för att inte vara beroende av auktoritära stater. Den fjärde trenden är den gröna industriella revolutionen som innebär en övergång till en cirkulär och hållbar ekonomi och tillväxt.

 

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, ökad sjöfart och utsläpp av miljögifter har förvandlat Östersjön till ett hav i kris. En lösning för att nå FN:s globala mål är

elektrifieringen av samhället vilket innebär att fossila bränslen behöver fasas ut för att begränsa klimatförändringarna. Elektrifieringen av transportsektorn pågår och 99 procent av råvarorna till batterierna kommer, enligt EU-kommissionen, från länder utanför Europa.

 

På grund av den massiva efterfrågan på råvaror till bland annat batterier och halvledare har försörjningskedjan utmanats, vilket inneburit ett geopolitiskt skifte från ömsesidigt beroende till självförsörjning. Att vara beroende av andra länder, inte minst auktoritära stater, har ifrågasatts och lett till initiativ där man letar efter alternativa lösningar för att få tillgång till nödvändiga resurser och teknologier.

 

Över 90 procent av de innovationskritiska mineraler som EU importerar kommer från länder utanför Europa. Exempelvis dominerar Kina handeln med kisel. Den gröna omställningen riskerar att göra Europa lika beroende av mineraler från utomeuropeiska länder som av gas från Ryssland. EU har identifierat problemet och arbetar nu med ”lagen om kritiska råvaror” för att möjliggöra utvinning av viktiga resurser i Europa.

 

Den pågående gröna industriella revolutionen är särskilt tydlig i Norrland. Enligt handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten uppgår de planerade investeringarna till över 1 000 miljarder kronor, vilket skulle skapa mellan 25 000 och 100 000 nya jobb.

bottom of page