top of page
Scandinavian Ocean Minerals logga

Tekniken som kan rädda Östersjön – Scandinavian Ocean Minerals får grönt ljus att undersöka mineralfyndet i Bottenviken

Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) har beviljats undersökningstillstånd av Näringsdepartementet. Bakgrunden till tillståndet är den mineralfyndighet som lokaliserats på havsbotten i Bottenviken.
­– Tillståndet ger oss möjlighet att ta nästa steg i vår vision att skapa förutsättningar för ett fossilfritt samhälle, säger Peter Lindberg, VD.

 

Mineralfyndigheten, som utgörs av så kallade mangannoduler, har nu beviljats undersökningstillstånd för provtagning i två verksamhetsområden. Den totala utvinningsbara mängden noduler i Bottenviken kan uppgå till omkring 20 miljoner ton. När verksamheten är fullt utvecklad planeras att cirka en miljon ton noduler tas upp per år. Verksamheten banar väg för en ny unik bransch för Sverige; en grön offshore-bransch där klimatnytta, geopolitiska, kommersiella intressen och arbetstillfällen kan förenas.

– Att vi nu fått tillstånd att undersöka Bottenviken är en viktig politisk signal. Syftet med verksamheten är att öka Sveriges och Europas självförsörjningsgrad avseende innovationskritiska mineraler som behövs bland annat för framställning av batterier och halvledare, förklarar Peter Lindberg.
 

Minimal miljöpåverkan
 

Undersökningarna som nu godkänts av Näringsdepartementet ska säkerställa att en framtida upptagning av mineralerna ska kunna genomföras på ett hållbart och miljövänligt sätt. För att lyckas med detta utvecklar SOM AB en teknik som möjliggör en skonsam upptagning, s.k. skördning av mangannodulerna från botten i en cirkulerande process med retur av syresatt vatten till botten. Metoden är unik och ska inte förväxlas med ordinarie gruvdrift på land eller så kallad ”Deep sea mining”.  

– Mangannodulerna tas upp med en skonsam teknik. Man kan säga att vi skördar botten med vår metod vilket ger mindre miljöpåverkan än konventionell gruvbrytning, säger Bengt Simonsson som är forskningsansvarig på SOM AB.

Undersökningsfartyget R/V Bothnia Surveyor

Metoden kan också skapa förutsättningar för Östersjön att återhämta sig

Det nya sättet att skonsamt skörda noduler innebär samtidigt en räddning för Östersjön, vars läge med syrefria och förorenade bottnar är akut. Genom upptagning av bottensediment kommer källan till övergödningen att minimeras samtidigt som havsbotten syresätts som skapar därmed förutsättningar för Östersjön att återhämta sig. Av det borttagna bottensedimentet kan produkter som grönt kol och kisel produceras som är avgörande för exempelvis fossilfri ståltillverkning, halvledare, elektronik- och solcellsindustrin. 


Tillståndet för undersökning innebär att prover kommer att tas på 25 olika punkter inom verksamhetsområdena för kartläggning av havsbotten, vilket inte innefattar upptagning av noduler i någon större mängd. I de två områdena på totalt ca 450 km2, som beviljats undersökningstillstånd förväntas 6 – 9 miljoner ton mangannoduler finnas. Mangannodulerna består av 27 olika metaller och är utvinningsbara till 90 procent. Förutom höga halter av rent järn, mangan, kisel och fosfor finns exempelvis tillräckligt med kobolt för att minska Sveriges importbehov med 70 procent per år. Projektet kommer att öka EU:s självförsörjningsgrad avseende innovationskritiska mineraler och minska behovet av import från auktoritära stater.

 

Peter Lindberg, vd SOM AB
peter.lindberg@som-ab.se, +46(0)73-617 95 20
 

Peter Lindberg, Vd för Scandinavian Ocean Minerals

1.

On the Bothnia Bay seafloor lies small potato-sized lumps – nodules – that contain minerals. In the Baltic Sea lies sediments.

2.

Via an air-lift technique, developed by Scandinavian Ocean Minerals, the seafloor is gently harvested for nodules or bottom sediment.

3.

On board the ship, nodules are filtered or, if sediment centrifuged

4.

Water and material that is not used is returned directly to the seafloor, which becomes oxygenated in the process.

5.

Nodules and sediment are transported to land where nodules are refined into, among other things, manganese, iron, silicon (used for batteries, solar cells and semiconductors) while sediment becomes biogas, hydrogen gas or green coal (used for fossil-free steel).

bottom of page