Vi måste agera nu!
beskrivning
Situationen i Östersjön är kritisk. Vi har en innovation som både gynnar miljö och samhälle.
var
Östersjön
varför
Syresätta havsbotten och ta till vara på havsbottens resurser.
Scandinavian Ocean Minerals AB:s mål är att erhålla tillstånd av svenska staten att få ta upp syreförbrukande toppsediment samt mineraler i stora volymer från havsbotten i Östersjöområdet.

SOM AB har utvecklat en innovativ lösning, baserad på välbeprövad miljövänlig teknik, på hur Östersjöns bottnar kan börja återhämta sig och återigen bli ett levande hav med biologisk mångfald.

Åtgärder i stor skala måste ske inom en kort tidsperiod för att vi inte ska förlora kampen och få ett dött innanhav. De senaste siffrorna enligt SMHI är dystra och visar att utbredningen av syrefattiga bottnar fortsätter för varje år. Ytan år 2020 motsvarar mer än hela Danmarks landyta.
Den 25 juli 2019 täckte blomningarna en stor del av Östersjöns yta. Datakälla: NOAA, satellit: Suomi-NPP. Data processad av SMHI.
Antal dagar med cyanobakterieblomning under sommaren 2019.
Den syrefattiga havsbotten motsvarar en yta stor som Danmark.